Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Utworzenie Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej to początek świadomego budowania środowiska edukacyjnego na Mazowszu - uznali członkowie Sieci, uczestnicy konferencji ”Edukacja narzędziem rozwoju lokalnego”, która odbyła 29 czerwca 2015 r w Warszawie. Na konferencji podsumowaliśmy trwające blisko rok działania w projekcie MSE.

 
Fot. konferencja podsumowująca projekt MSE - paneliści

Koordynatorzy projektu - Krzysztof Sawicki (Federacja Inicjatyw Oświatowych, lider projektu) i Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus, partner w projekcie) przypomnieli jego założenia i cele: stworzenie w powiatach silnych, zintegrowanych społeczności edukacyjnych, świadomych swoich potrzeb i zasobów, działających na rzecz realizacji krótko- i długookresowych celów swoich środowisk.

Przedstawiono wydarzenia projektowe i dokonania organizacji działających w MSE. Łącznie odbyło sie około 40 spotkań, w tym spotkania sieciujące i warsztaty, których celem było wypracowanie zasad i metod współpracy oraz stworzenie wspólnej wizji rozwoju organizacji działających w obszarze edukacji.

W 12 szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków na działalność organizacji wzięło udział 151 osób z 95 organizacji. W 11 powiatach prowadzono prace nad programami współpracy jesdnostek samorządu terytorialnego (JST) i edukacyjnych organizacji pozarządowych (NGO), w których wzięło w udział 29 przedstawicieli JST i 102 członków NGO.

Odbyło się również 12 powiatowych forów organizacji edukacyjnych. Jak relacjonowali na konferencji organizatorzy – lokalni liderzy MSE, celem forów było przedstawienie dokonań organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją w danym powiecie, a zwłaszcza promowanie MSE i jej organizacji członkowskich MSE, wspieranie współpracy między organizacjami a samorządem, poszerzanie współpracy między organizacjami działającymi na terenie powiatu, poszerzanie relacji i dialogu między organizacjami a społecznością powiatu (odbiorcami działań edukacyjnych), poszerzenie bazy członkowskiej MSE. Najbardziej zaangażowani liderzy (blisko 20 osób) otrzymali dyplomy z podziękowaniem za organizację forów.

W dyskusji panelowej, którą poprowadziła prezeska FIO Elżbieta Tołwińska-Królikowska, wzięli udział eksperci zaangażowani w działania projektowe. Uczestnicy dyskusji odpowiadali na pytania związane z kształtowaniem wizji rozwoju MSE pod hasłem "Mazowieckie organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją dla rozwoju regionu".

ikona pdfSkrót debaty
(PDF - 103 KB)

 

Omówiono także strategię rozwoju województwa mazowieckiego pod kątem działań edukacyjnych. Paweł Pyrzyński z Ciechanowa, jeden z liderów MSE, zaprezentował istniejące narzędzia wparcia organizacji pozarządowych w realizacji tej strategii (programy RPO i PO WER dla Mazowsza).

Koordynatorzy projektu wraz z Andrzejem Bidermanem - animatorem i specjalistą ds. szkoleń, przedstawili na zakończenie konferencji dokonania MSE – wypracowane projekty i elementy wspólnej strategii. Określono plany współpracy w MSE w następnym półroczu i kolejnych dwóch-trzech latach.

Uczestnicy podziękowali sobie nawzajem za miesiące zaangażowania, wytężonej pracy i otwartości. Utworzenie MSE uznano za początek świadomego budowania środowiska edukacyjnego na Mazowszu, a wspólne projekty - za elementy wzmacniające wzajemne relacje i cementujące współpracę na rzecz edukacji.

 

Do pobrania:

ikona pdfProgram konferencji
(PDF - 52 KB)

 

ikona PPTXPrezentacja MSE
(PPTX - 294 KB)

 


 

Konferencja, zorganizowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych przy wsparciu Fundacji Civis Polonus, została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

 

Patronat honorowy:

Herb woj. mazowieckiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Patronat:

Logo Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Mazowiecki Kurator Oświaty

 

MAZOWIECKA SIEĆ EDUKACYJNA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).