Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

23 października 2016 r. w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie uczestników projektu „Rozwój Sieci SRW”, będące jednocześnie XIX Forum Inicjatyw Oświatowych pt. „Mała Szkoła - Wielki Fundraising”. Organizatorami byli realizatorzy projektu: Federacja Inicjatyw Oświatowych i Towarzystwo AMICUS.

 
Koordynatorka projektu i Prezeska Zarządu FIO otwierają Forum Dyr. Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM W. Karczmarczyk

Adepci sztuki fundraisingu, którzy zdobywali wiedzę na temat pozyskiwania środków w trwającej ponad rok Akademii Rozwoju SRW, mieli okazję wymienić się doświadczeniami i uczestniczyć w warsztatach tematycznych. Był to też czas podsumowania projektu i jego efektów, prezentacji dobrych praktyk i dyskusji panelowych na temat wpływu fundraisingu wiejskich organizacji na rozwój lokalny.

Wydarzenie zaszczycił Wojciech Karczmarczyk, wówczas pełnomocnik rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a kilka dni później Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM. Mówił on m. in. o pomyśle na utworzenie,  w ramach nowelizacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Funduszu Inicjatyw Oświatowych, który mógłby wspierać organizacje pozarządowe prowadzące placówki oświatowe.

Wiceprezeska FIO A. Kozińska komentuje wystąpienie W. Kaczmarczyka Z. Bańkowska prowadzi dyskusję panelową Prezentacja dobrych praktyk z Grzybowa Prezentacja dobrych praktyk z Mińska Mazowieckiego

Akademia Rozwoju SRW - podsumowanie

Koordynatorka projektu „Rozwój sieci SRW” Elżbieta Tołwińska-Królikowska podsumowała działania projektowe prowadzone w trzech etapach przez ponad rok - od lipca 2015 do października 2016 roku.

 1. etap oferował Stowarzyszeniom Rozwoju Wsi w regionach cykl 4 jednodniowych szkoleń dotyczących finansowania działań wiejskich stowarzyszeń i placówek przez nie prowadzonych. Miały one na celu uzupełnienie wiedzy dotyczącej form zbierania funduszy na działalność organizacji (od darczyńców indywidualnych i sponsorów), prowadzenia działalności gospodarczej i wreszcie prawidłowego rozliczania dotacji oświatowej na prowadzenie placówki.  Odbyło się 48 takich szkoleń w 16 województwach.

2. etap obejmował działania skierowane do organizacji, które wzięły udział w przynajmniej dwóch szkoleniach pierwszego etapu - to praca na bardziej zaawansowanym poziomie. Trzy dwudniowe szkolenia to był czas przygotowania się do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowania zespołu do bardziej planowego zdobywania funduszy, wyznaczenia celów fundraisingowych i dobrania narzędzi do ich osiągnięcia. W tym etapie wzięło udział 20 stowarzyszeń, szkolenia przeprowadzone zostały w 3 różnych lokalizacjach - Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Prezentacja dobrych praktyk z Zastruża Michał Rżysko - warsztat o współpracy ze sponsorami Prezesi SRW - M. Zalepa i G. Kastrau dzielą się doświadczeniami R. Lebowski - warsztat o loteriach charytatywnych

Oba etapy szkoleń stacjonarnych zostały uzupełnione wersją dla zapracowanych: webinariami (wykładami on-line), dotyczącymi różnych form finansowania organizacji - m.in. budowania relacji z darczyńcami indywidualnymi czy relacji ze sponsorami, tworzenia kampanii fundraisingowej i omawiającymi poszczególne narzędzia (np. zbiórki publiczne, loterie fantowe, aukcje charytatywne czy mail direct). Przeprowadzono 25 webinariów na 22 tematy. Wzięło w nich udział ponad 120 osób - rekordziści byli uczestnikami ponad 10 webinariów!

3. etap to nagroda dla 5 organizacji najbardziej aktywnych w Akademii Rozwoju SRW. Do tego etapu zostały zakwalifikowane:

 • Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów (woj. łódzkie),
 • Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” z Grzybowa (woj. wielkopolskie),
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz więcej" z Mińska Mazowieckiego (woj. mazowieckie),
 • Stowarzyszenie Kultury Wiejskiej  z Motwicy (woj. lubelskie),
 • Stowarzyszenie Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła z Zastruża (woj. dolnośląskie).

Te organizacje gościły u siebie ekspertów wspierających ich w ramach tzw. coachingu fundraisingowego, mającego na celu wsparcie całego zespołu w skuteczniejszym zbieraniu funduszy. Trenerzy m. in. oceniali narzędzia fundraisingowe opracowane przez SRW (np. film promocyjny), analizowali plan akcji fundraisingowych (np. balu charytatywnego, czy koncertu), wspierali organizację w uzyskaniu statusu OPP, czy radzili jak nie pozwolić wygasnąć motywacji członków SRW.

S. Romańczak - warsztat o organizacji przedsięwzięcia fundraisingowego N. Wierbiłowicz - prezentacja platformy fundraisingowej uczestnicy podczas zakończenia XIX FIO wręczamy nagrody

Przez cały okres realizacji projektu prowadzone było doradztwo prawno-finansowe, udzielane przez prawniczkę i specjalistki ds. finansowania organizacji pozarządowych.\

Wiedza fundraisingowa przekazywana w Akademii Rozwoju SRW oraz dobre praktyki stowarzyszeń zostały upowszechnione w wielu artykułach udostępnionych na stronie srw.fio.org.pl

Dyskusja panelowa i prezentacja dobrych praktyk

olejnym ważnym elementem programu Forum była dyskusja panelowa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele SRW, aktywnie pozyskujący fundusze dla organizacji: Agnieszka Pacyńska-Czarnecka ze Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA (woj. warmińsko-mazurskie), Marietta Błaszkiewicz ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia "Żakus" (woj. kujawsko-pomorskie), Robert Kaźmierczak - wiceburmistrz Jarocina (woje. wielkopolskie), Bożena Zarecka - LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich z Łobza (woj. zachodniopomorskie). Paneliści dyskutowali na temat tego, w jaki sposób fundraising wiejskich organizacji wpływa na rozwój lokalny.

Po debacie przedstawicieli trzech organizacji zaprezentowały własne dobre praktyki. Stowarzyszenie Nasze dzieci - Wspólna Szkoła z Zastruża (woj. dolnośląskie), Stowarzyszeni4 Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pomóż być" z Mińska Mazowieckiego oraz Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Turystycznego "SZANSA" z Grzybowa (woj. wielkopolskie) przedstawiły swoje osiągnięcia w zdobywaniu funduszy na działalność stowarzyszenia i szkół przez nie prowadzonych.

Warsztaty fundraisingowe

Po części plenarnej odbyły się warsztaty prowadzone przez ekspertów w fundraisingu. Dotyczyły one:

 • tworzenia niepowtarzalnych akcji fundraisingowych - Sylwia Romańczak,
 • budowania relacji ze sponsorami - Michał Rżysko,
 • wykorzystywania platform crowdfundingowych do zdobywania funduszy - Norbert Wierbiłowicz z Fundacji FaniMani,
 • przeprowadzania loterii fantowych – Radosław Lebowski z Fundacji Instytut Loterii Dobroczynnych.

Aktywne SRW nagrodzone

Ostatnim elementem konferencji było wręczenie nagród specjalnych - książek dotyczących crowdfundingu - trzem organizacjom, które najpilniej uczestniczyły w różnych formach edukacji w ramach projektu. Otrzymały je: 

 • Stowarzyszenie Kultury Wiejskiej z Motwicy (woj. lubelskie),
 • Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów (woj. łódzkie),
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Niecieczy (woj. mazowieckie).

Konferencję objęły patronatem medialnym Gazeta Sołecka oraz Pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA.

 

Rozwój sieci Stowarzyszeń Rozwoju Wsi

Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).